U oblasti CNC sistema SINUMERIK i pogona SIMODRIVE imamo status
SIEMENS partnerske kompanije
     
  "ASB"- Donji Ribnik, Srbija  
    Pre retrofita  
  Heller_P1    
Heller_P2     

"ASB"- Donji Ribnik, Srbija

Posle retrofita

Heller_Z1

Heller_Z2

Heller_Z3     
 

Kontakt