SIEMENS partnerska firma u oblasti CNC upravljanja


 

SINUMERIK  i pogona SIMODRIVE

 

 

TNC 320 (za glodalice)

 


TNC 320 Heidenhain


TNC 320 je jeftin i pouzdan CNC računar koji može da kontroliše 3 analogne ose i jedno analogno vreteno sa orientisanim stopom (4-ta  i 5-ta osa su opcionalne). Ovaj CNC predstavlja idealno rešenje za retrofit CNC mašina (glodalica) do 5 osa.
Karakteristike:
- 10MB integrisane NC programske memorije
- 15" kolor TFT displej
- USB, Ethernet, CF card interfejs
- Touch probe ciklusi
- Displej, tastatura i logička jedinica u jednom kućištu
- Interpolacija 4 ose (pravolinijska)
- Vreme obrade NC bloka 6ms
- Vreme ciklusa kod interpolacije kontura 3ms

 

TNC i530 (za glodalice)

 


iTNC 530 HeidenhainNajnoviji i najmoćniji CNC računar iz Heidenhain ponude.

iTNC 530 je kompletno digitalna CNC jedinica. Ima integrisani hard disk velikog kapaciteta i standardni Ethernet interfejs tako da se može lako konektovati na lokalnu računarsku mrežu. iTNC 530 je najmoćniji Heidenhain CNC računar u hardverskom smislu. Može da izvrši veoma brzo najkomplikovanije matematičke algoritme. Takođe predstavlja i najmoćniji softverski sistem (više ciklusa, opcija itd).

Karakteristike:
- NC programska memorija preko 6GB
- Integrisani hard disk
- 15" kolor TFT displej
- USB, Ethernet, CF card interfejs
- Touch probe ciklusi
- Modularni dizajn
- Interpolacija 5 osa (pravolinijska)
- Vreme obrade NC bloka 0,5ms
-
Vreme ciklusa kod interpolacije kontura 1,8ms

 

 

 

 


TNC MANUALplus 4110 (za strugove)

TNC 4110 Heidenhain


TNC MANUALplus 4110 je CNC računar namenjen upravljanju strugova. Ima integrisani hard disk i Ethernet interfejs.
Predstavlja idealno rešenje za retrofit konvencionalnih CNC strugova.

Karakteristike:
- NC programska memorija 512KB
- Integratisani hard disk
- 10,4" kolor TFT displej
- RS232, Ethernet interfejs
-
Displej, tastatura i logička jedinica u jednom kućištu
- Temperaturna kompenzacija, kompenzacija zazora u zavojnom vretenu, kompenzacija nelinearnosti na zavojnom vretenu itd.
- Mašinski ciklusi i grafička simulacija individualnih ciklusa


TNC PILOT 4290 (za strugove)

TNC 4290 Heidenhain


TNC PILOT 4290 je CNC računar namenjen upravljanju strugova. Ima integrisani hard disk i Ethernet interfejs.
Predstavlja idealno rešenje za retrofit zahtevnijih CNC strugova.

Karakteristike:
- Integrisani hard disk
- 15" kolor TFT displej
- RS232, Ethernet interfejs
-
Obrada sa C osom
- Temperaturna kompenzacija, kompenzacija zazora u zavojnom vretenu, kompenzacija nelinearnosti na zavojnom vretenu itd.
-
Mašinski ciklusi i grafička simulacija individualnih ciklusa

 

 

 

 

Kontakt