SIEMENS partnerska firma u oblasti CNC upravljanja  
  SINUMERIK  i pogona SIMODRIVE
 
 
 

Sinumerik 840D

 
 

 

 
  SINUMERIK 820S base line
 
  Pouzdan i jeftin sistem koji može da se ugradi na CNC mašine sa najviše tri ose koje pokreću STEP motori sa drajverima i jedno analogno vreteno. Ciljna grupa za ovaj sistem su glodalice i strugovi koji imaju već ugrađene STEP motore na osama ili nove mašine sa skromnim dinamičkim zahtevima.

 
  SINUMERIK 802C base line
 
  Pouzdan i jeftin sistem koji se koristi na CNC mašinama koje imaju tri analogne ose i jedno analogno vreteno. Ciljna grupa za ovaj sistem su nove glodalice i strugovi sa normalnim zahtevima u pogledu funkcionalnosti ili mašine za rekonstrukciju kod kojih se stari analogni pogoni mogu zadržati.

 
  SINUMERIK 802D solution line
 
  Ovaj sistem je razvijen za nove glodalice i strugove sa četiri digitalne ose (Sinamics S120) i jednim digitalnim (Sinamics S120) vretenom (bez C ose).
Sistem se može koristiti i prilikom rekonstrukcija alatnih mašina jer postoji ADI4 modul koji povezuje stare analogne pogone sa ovim u suštini digitalnim sistemom.
Ovaj CNC ima ugrađen interfejs za CF kartice a opciono se može naručiti sa USB i Ethernet interfejsom preko kojih se mogu učitavati i izvršavati NC programi.

 
  SINUMERIK 840Di solution line
 
  Kompletno PC integrisan sistem koji radi sa Sinamics S120 digitalnim pogonima i koji je otvoren u hardverskom i softverskom smislu. Osnovna verzija je za maksimalno šest osa. Sistem je kompletno digitalan a komunikacija između CNC-a i digitalnih pogona Sinamics S120 se odvija preko riveCliq interfejsa. Pripada grupi najmoćnijih Siemensovih CNC sistema u hardverskom i softverskom pogledu. Sistem ima ugrađen hard disk koji se koristi za arhiviranje podataka, NC programa i izvršavanje velikih programa. Sistem se može proširiti učitavanjem opcionih softvera koji olakšavaju rad operateru i povećavaju kvalitet rada (HMI Advanced,ShopMill, ShopTurn). Sistem se može konektovati na mrežu tako da se NC programi, podaci o alatima itd. mogu učitavati sa kancelarijskog računara.

 
  SINUMERIK 840D solution line  
  Najmoćniji CNC sistem firme Siemens. Kompletno digitalan sistem koji se sastoji od Sinumerik 840D, Simatic S7-300 i Sinamics S120 digital regulatora. Sistem u osnovnoj varijanti pokreće šest osa a u najkompleksnijoj varijanti do 31 ose. Sistem je projektovan tako da odgovori najstrožijim zahtevima za preciznošću i dinamikom. Može se isporučiti sa ili bez hard diska.  Sistem se može proširiti učitavanjem opcionih softvera koji olakšavaju rad operateru i povećavaju kvalitet rada (HMI Advanced, ShopMill, ShopTurn). Sistem se može konektovati na mrežu tako da se NC programi, podaci o alatima itd. mogu učitavati sa kancelarijskog računara.

 
     
     
 

Kontakt