U oblasti CNC sistem a SINUMERIK i pogona SIMODRIVE mamo status
SIEMENS partnerske kompanije

 

Enkoderi se mogu podeliti na linearne, obrtnei ugaone.
 Mi koristimo "Siemens" i "Heidenhain" enkodere, zbog njihove velike preciznosti i pouzdanosti.

LINEARNI ENKODERI "HEIDENHAIN"(incrementalni)
Linearni enkoder
Tip Presek
Signal period Merne dužine Interfejs
LS 187 veći
20µm 140mm-3040mm 1Vpp
LF 177 veći
20µm 140mm-3040mm TTLx5,10,20
LF 487 veći
20µm 70mm-1240mm ~1Vpp
LS 477
veći
20µm 70mm-1240mm TTLx5,10,20
LB 382 veći
40µm 440mm-30040mm ~1Vpp

*Napomena: Linearni inkrementalni enkoderi sa distantno-kodiranim referentnim signalom se označavaju sa oznakom "C"iza oznake modela (na primer, LS 187C)

 

OBRTNI  ENKODERI "HEIDENHAIN"(incrementalni)
Obrtni enkoder

Tip
Napon napajanja
Rezolucija Interfejs
ROD 426   sa sinhro flanšom 5V 50-5000 TTL
ROD 486   sa sinhro flanšom 5V 50-5000 ~1Vpp
 

UGAONI ENKODERI "HEIDENHAIN"(absolutni)
Ugaoni enkoder

Tip

Napon napajanja
Rezolucija Interfejs
ROD 280
 
5V 18000
1Vpp
ROD 220

5V 9000x2
TTL
 

OBRTNI ENKODERI "SIEMENS"(incrementalni)

Tip

Napon napajanja
Rezolucija Interfejs
6FX2001-2C kable 1m sa konektorom
5V 500-5000 TTL
6FX2001-2D kable 1m sa konektorom 10V-30V 500-5000 TTL
6FX2001-3C kable 1m sa konektorom 5V 1000-2500 ~1Vpp
6FX2001-4D kable 1m sa konektorom 10V-30V 100-2500 HTL
     
     
     
 

Kontakt