SIEMENS partnerska firma u oblasti CNC upravljanja 
SINUMERIK  i pogona SIMODRIVE
 

PLC_komp

 
SIMATIC je PLC računarski sistem koji koristimo u radu kod rekonstrukcija konvencionalnih alatnih mašina i za programiranje drugih automatskih procesa.

U sprezi sa operaterskim panelima (OP7,OP17,OP170B,OP270,MP270B,MP370) ili takozvanim "touch" panelima (TP170B,TP270) SIMATIC PLC računari služe kao bazni sistemi u gotovo svim industrijama i automatskim procesima.  Najzahtevniji procesi u smislu vizuelizacije zahtevaju primenu SCADA softvera WinCC.

Na ovaj način mogu se isprojektovati gotovo svi automatski procesi.
SIMATIC PLC računari čine osnovu sistema koji Siemens naziva "totalno integrisana automatizacija". Reč je o novom konceptu koji integriše u jedan sistem sve hardverske i softverske komponente.Umrežavanje se obavlja bilo preko Profibus-a, standardnog industrijskog Etherneta ili AS interfejsa. Mogu se konektovati u jedan sistem potpuno različiti podsistemi (na primer EIB podsistem za automatizaciju i kontrolu instalacija u zgradama i Profibus podsistem za automatizaciju, kontrolu i vizuelizaciju grejanja,liftova itd.). Na ovaj način se u jedinstven sistem spajaju podsistemi sa potpuno različitim topologijama a razmena informacija između podsistema se odvija preko hardverskih interfejsa.
Zavisno od stepena složenosti i snage procesa ugrađujemo:
SIMATIC S7-200
Kompaktno, jeftino rešenje za automatske procese koji nisu previše zahtevni. Predstavlja u stvari zamenu za kontaktore i vremenske releje. Koristi se kod aplikacija sa niskim stepenom umrežavanja i zahteva za integrisanjem u veće sisteme.
Programiranje se vrši preko programskog jezika STEP 7 i softvera  STEP7-MicroWIN.
 
SIMATIC S7-300
Modularni PLC računar koji predstavlja sistemsko rešenje u proizvodnim  industrijama.
Može se modularno proširivati, umrežavati, povezivati sa ostalim Siemensovim komponentama (operaterskim panelima, "touch" panelima itd.) radi rešavanja vrlo komplikovanih zadataka automatizacije.
Programiranje se vrši preko programskog jezika STEP 7.
 
Primer primene: Automatizacija mašine za izvlačenje metala (takozvano drukanje) primenom Simatic S7-300 PLC računara i OP7 operaterskog panela. 
Mesto ugradnje: "Mikron"-Novi Banovci
Fotografije mašine
 
SIMATIC S7-400
Modularni PLC računar koji predstavlja sistemsko rešenje u proizvodnim  i procesnim industrijama.
Najmoćniji PLC računar iz Siemensove ponude. Vrlo pouzdan i brz predstavlja idealno rešenje za najkomplikovanije i najzahtevnije zadatke.
Programiranje se vrši preko programskog jezika STEP 7.
.
 
OMRON
PLC računari OMRON su veoma pouzdani i efikasni. OMRON poseduje čitavu gamu PLC sistema za rešavanje od najjednostavnijih do najkomplikovanijih automatskih problema.
Otvorena arhitektura čini ga pristupačnim za primenu raznih nekonvencionalnih softverskih rešenja
Programiranje se vrši preko softvera CX programmer.
 
Primer primene: Sistem za odbrojavanje štampe, arhiviranje podataka o odštampanim primercima i nadzor tiraža. Primenjen je CPM1A PLC računar i razvijena posebna softverska aplikacija za nadzorni računar koja je prikupljala, arhivirala i vizuelizirala proces štampanja u realnom vremenu.
Mesto ugradnje: "ABC Grafika"-Beograd
 
 
KOYO-PLC DIRECT
Primer primene: Zamena neispravnog PLC računara na mašini za okvirno glodanje. Napisan je novi PLC program i mašina puštena u rad.
Mesto ugradnje: "MINEL Prehrambena oprema"-Banatski Karlovac
 
 
     
 

Kontakt