Usluge

Oprema koju ugrađujemo:
Reference -CNC sistemi

-PLC sistemi

Kontakt -Pogoni
  -Enkoderi
  -"Straight cut" sistemi
  SIEMENS partnerska firma u oblasti CNC upravljanja  -Pokazivači pozicije
  SINUMERIK  i pogona SIMODRIVE  
 

 

 
 

0201

 
     
  O NAMA  
  Agencija Retrofit je osnovana u avgustu 2001. godine od strane dva elektroinženjera sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa alatnim mašinama. a nakon nekoliko godina je preregistrovana u Retrofit d.o.o.  
  Osnovna delatnost firme je elektroinženjering u oblasti CNC alatnih mašina (CNC glodalica, CNC strugova, obradnih centara, CNC brusilica itd.) i automatskih procesa.  
  Elektroinženjering podrazumeva izradu novog ili adaptaciju postojećeg elektroprojekta, izradu novog PLC programa, inicijalno postavljanje i podešavanje mašinskih parametara kao i implementaciju svih neophodnih funkcija mašine.  
     
     
  ELEKTRO REKONSTRUKCIJE NA ALATNIM MAŠINAMA  
  Pod elektro-rekonstrukcijom se podrazumeva obično :  
  -zamena stare, neispravne CNC jedinice novom koja je neuporedivo bolja od stare sa stanovišta brzine rada, memorijskih kapaciteta i pouzdanosti u radu s obzirom da je to CNC jedinica u kojoj je implementirana najnovija tehnologija.  
  -zamena dotrajalih pogona novim servo pogonima ukoliko postoji potreba za tim (bilo digitalnim bilo analognim).  
  -ugradnja potrebnih enkodera, senzora, mernih pipaka, operetarskih panela itd.  
  -zamena dotrajale i nepouzdane elektroopreme novom.  
  Nakon rekonstrukcije mašina je spremna za dugotrajnu pogonsku eksploataciju i na tako sređenu mašinu odnosno na izvedene radove dajemo određenu garanciju.  
     
     
  INŽENJERING U AUTOMATSKIM PROCESIMA  
  Pod inženjeringom u automatskim procesima se podrazumeva obično:  
  -analiza procesa i specificiranje komponenti automatizacije  
  -izrada elektroprojekta  
  -pisanje PLC programa za proces  
  -ožičenje pogona  
  -konfigurisanje komponenti sistema  
  -puštanje procesa u rad  
     
     
     
 

Kontakt