Kontakt

 
U oblasti CNC sistema SINUMERIK i pogona SIMODRIVE imamo status

SIEMENS partnerske kompanije

 
   
CNC glodalica ->
Retrofit dve glodalice "Pegard" ->Fotografije
  Postrojenje se sastoji od dve četvoroosne glodalice"Precivit 2MM-Pegard" i dva hidraulična stola između.Hidraulični stolovi mogu da se pomeraju nezavisno jedan od drugog (do 1600 mm vertikalno i do 10 m horizontalno).  
  Karakteristike mašina:  
  X-5500mm, Y-2000mm, Z-950mm, W-850mm  
     
 
"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:
 
  -Integisanje novog CNC sistema TNC 410 CA "Heidenhain"  
  -Ugradnju novih 1PH7 "Siemens" motora na vretena  
  -Ugradnju novih 1FT6 "Siemens" motora na ose
 
  -Postavljanje novih distantno kodiranih linearnih enkodera LB323C(X osa), LS 186C(Y,W osa) i obrtni enkoder ROD 486 (Z osa).  
  -Izrada novog elektro-projekta i kompletno novo ožičenje mašina
 
     
  Postrojenje: Krajnji korisnik:  
  "Terqua"-Ploiesti,Rumunija "STAPU"-Nemačka  
    "Terqua"-Ploiesti,Rumunija  
  Godina: 2002   
     
CNC 4-osna glodalica ->
Retrofit glodalice "Schiess" ->Fotografije
  Karakteristike mašine:  
  X-2000mm, Y-1800mm, Z-1000mm, W-1980mm  
  Vreteno može da se koristi konvencionalno ili kao plan-suport za struganje. Obrtni sto i U osa pomeraju se preko istog regulatora.
 
     
  "RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:  
  -Integrisanje novog CNC sistema TNC 426CB "Heidenhain"  
  -Ugradnju novih distantno kodiranih linearnih enkoders LS 106C (X,Y i Wose), obrtni enkoder ROD456 (Zosa) i ROD 486 (vreteno).  
     
  Postrojenje: Krajnji korisnik:  
  "ASB"-Donji Ribnik,Srbija "ASB"-Donji Ribnik,Srbija  
  Godina: 2004 
 
     
CNC glodalica->   Retrofit mašinskog centra "Wiest FBZ32" ->Fotografije
  Karakteristike mašine:  
  X-3000mm, Y-600mm, Z-600mm  
  Automatski izmenjivač alata (varijabilno kodiranje mesta)-24 mesta  
     
  "RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:  
  -Zamenu starog CNC sistema Sinumerik 810M sa novim CNC sistemom TNC 426CB "Heidenhain"  
  -Ugradnju novih obrtnih enkodera ROD 456 za ose i ROD 486 za vreteno  
     
  Postrojenje: Krajnji korisnik:  
  "Evrometal"-Svilajnac,Srbija "Evrometal"-Svilajnac,Srbija  
  Godina: 2006 
 
     
CNC glodalica-> 
Retrofit CNC glodalice "E3L Deckel" ->Fotografije
  Karakteristike mašine:  
  X-730mm, Y-285mm, Z-300mm  
     
  "RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:
 
  -Zamenu starog CNC sistema sa novim Sinumerikom 802C "Siemens"  
  -Ugradnju novog obrtnog enkodera 6FX2001 za vreteno  
     
  Postrojenje: Krajnji korisnik:  
  "Euro Tehna"-Majina Bašta,Srbija "Euro Tehna"-Bajina Bašta,Srbija  
  Godina: 2005 
 
     
CNC brusilica-> 
Projekat nove CNC brusilice"Majevica" ->Fotografije
  Karakteristike mašine:  
  X-1600mm, Y-600mm, Z-450mm  
  A-ugaoni aparat (kružna osa)  
     
  "RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:  
  -Integrisanje novog CNC sistema SINUMERIK 840D "Siemens".  
  -Ugradnju novih pogona 1FT6 "Siemens" sa integrisanim enkoderima.  
  -Ugradnju novih linearnih enkodera LS 186 (Y,Z ose), obrtnog enkodera RON 785 (A osa) i 6FX2001-3C (X osa).  
  -Ugradnju novog vektorskog regulatora "Lenze" za asinhroni motor tocila.  
     
  Postrojenje: Krajnji korisnik:  
  "Majevica"-Bačka Palanka,Srbija "Zastava alati"-Kragujevac,Srbija  
  Godina: 2002 
 
     
CNC strug-> 
 Retrofit CNC struga "H.E.S. 300 CNC" ->Fotografije
  Karakteristike mašine:  
  X-750mm, Z-450mm  
  Hidraulična revolver glava sa 12 alata  
     
  "RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:  
  -Ugradnju novog CNC sistema SINUMERIK 802C "Siemens"  
  -Ugradnju novih obrtnih enkodera 6FX2001 (X,Z i vreteno).  
     
  Postrojenje: Krajnji korisnik:  
  "Mašinska obrada Solarević"-Vršac, Srbija "Mašinska obrada Solarević"-Vršac, Srbija  
  Godina: 2003 
 
     
CNC strug-> 
Retrofit CNC struga "ST 100 CNC" ->Fotografije
  Karakteristike mašine:  
  X-520mm, Z-210mm  
  Hidraulična revolver glava sa 12 alata  
     
  "RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:  
  -Ugradnju novog CNC sistema SINUMERIK 802C "Siemens"  
  -Ugradnju novih obrtnih enkodera 6FX2001 (X,Z i vreteno).  
     
  Postrojenje: Krajnji korisnik:  
  "SZR Ivanović"-Beograd, Srbija "SZR Ivanović"-Beograd, Srbija  
  Godina: 2004 
 
     
CNC strug-> 
Retrofit CNC struga "Schaublin 125" ->Fotografije
  Karakteristike mašine:  
  X-400mm, Z-600mm  
     
  "RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:  
  -Ugradnju novog CNC sistema SINUMERIK 802S "Siemens"  
  -Ugradnju novog frekventnog regulatora MICROMASTER 420 "Siemens"  
     
  Postrojenje: Krajnji korisnik:  
  "VTI"-Kumodraž,Belgrade,Serbia "VTI"-Kumodraž,Belgrade,Serbia  
  Year: 2002 
 
     
Druk strug-> 
Modernizacija druk struga "Mario Di Maio" ->Fotografije
  Karakteristike mašine:  
  Ručno kontrolisana hidraulična mašina.  
  Dvoosna mašina (ose se kontrolišu preko proporcionalnih ventila).  
     
  "RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:  
  - Ugradnju PLC sistema S7-300 "Siemens"  
  -Ugradnju operaterskog panela OP-7 DP "Siemens"  
  -Izradu novog elektroprojekta i ožičenje mašine  
     
  Napomena:  
  Posle modernizacioje mašina memoriše i reprodukuje ručno obrađen komad.  
     
  Postrojenje: Krajnji korisnik:  
  "Mikron"-Novi Banovci,Srbija "Mikron"-Novi Banovci,Srbija  
  Godina: 2005 
 
     
CNC vertikalni mašinski centar->
Retrofit mašinskog centra "Stama MC550"
->Fotografije

Karakteristike mašine:

X-2500mm, Y-625mm, Z-720mm


Automatski izmenjivač alata (variabilno kodiranje)-32 mesta

"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:


-Ugradnju novog CNC sistema TNC 426 CB "Heidenhain"

-Ugradnju novog obrtnog enkodera ROD 486 za vreteno
Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"ASB"-Donji Ribnik,Srbija
"ASB"-Donji Ribnik,Srbija
  Godina: 2006 
 CNC strug (2 revolver glave)->
Retrofit CNC struga sa jednim vretenom i dve revolver glave "Gildemeister MD5IT" ->Fotografije

Karakteristike mašine:

Kanal-1 X1,Z1  Kanal-2 X2,Z2


Revolver glava 1-12 mesta , Revolver glava 2 -12 mesta
"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:


-Ugradnju novog CNC sistema Sinumerik 840D "Siemens" (NCU 571.5)


-Ugradnju novih 1FK7 pogona za ose i 1PH7 pogona za vreteno


-Izradu novog elektroprojekta i kompletno novo ožičenje elektro-ormana i mašine

-Ugradnju novih obrtnih enkodera 2500 imp 1Vpp (X1,Z1,X2,Z2,S1).
Postrojenje: Krajnji korisnik:

Winfried Pankoke-Bielefeld,Nemačka
?????,Poljska


Godina: 2007CNC 5-osna glodalica->
Retrofit 5-osne CNC glodalice "Union BFK 2"
->Fotografije

Karakteristike mašine:

X-2000mm, Y-1230mm, Z-1250mm, W-400mm, B-360deg

"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:

-Ugradnju novog CNC sistema TNC 426 PB Heidenhain


-Ugradnju novih 1FT6 pogona za ose i 1PH7 za vreteno


-Izradu novog elektroprojekta i kompletno novo ožičenje elektro-ormana i mašine

-Ugradnju novog obrtnog enkodera 2500 imp za vreteno
Postrojenje:
Krajnji korisnik:


Winfried Pankoke-Bielefeld,Nemačka ?????,Poljska

Godina: 2007
7 CNC glodalica->   Retrofit sedam CNC glodalica "Heller PFV3"
->Fotografije
  Karakteristike mašine:   

X-2500mm, Y-625mm, Z-720mm
"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:


-Ugradnju novog CNC sistema 802C base line


-Ugradnju novih pogona 1FT6 za ose i 1PH7 za vreteno


-Izradu novog elektroprojekta i kompletno novo ožičenje elektro-ormana i mašine

-Ugradnju novog obrtnog enkodera 1024 imp za vreteno

Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"ASB"-Donji Ribnik,Srbija
Nemačka


Godina: 2007CNC 5-osna glodalica->
Retrofit 5-osne CNC glodalice "HBG120 ILR"
->Fotografije

Karakteristike mašine:

X-1960mm, Y-1230mm, Z-600mm, W-930mm, B-360deg

"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:

-Ugradnju novog CNC sistema TNC426 PB Heidenhain


-Ugradnju novih pogona 1FT5 Siemens za ose i VDOKF Baumuller za vreteno


-Izradu novog elektroprojekta i kompletno novo ožičenje elektro-ormana i mašine

-Ugradnju novog obrtnog enkodera 2500 imp za vreteno

Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"ASB"-Donji Ribnik,Srbija
"ASB"-Donji Ribnik,Srbija


Godina: 2008
CNC 5-osna glodalica->
Retrofit 5-osne glodalice TOS
->Fotografije

Karakteristike mašine:

X-2010mm, Y-1863mm, Z-817mm, W-1240mm, B-360deg
"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:

-Ugradnju novog CNC sistema TNC426 PB Heidenhain


-Ugradnju novih pogona 1FT6 Siemens za ose i 1PH7za vreteno

-Izradu novog elektroprojekta i kompletno novo ožičenje elektro-ormana i mašine

-Ugradnju novog obrtnog enkodera 2500 imp za vreteno

Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"ASB"- Donji Ribnik,Srbija
"ASB"- Donji Ribnik,Srbija


Godina: 2009
CNC glodalica->
Retrofit 3 osne CNC glodalice sa zakretnom glavom BF 650U Union-Bielefeld
->Fotografije

Karakteristike mašine:

X-1500mm, Y-1000mm, Z-1200mm

"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:


-Ugradnju novog CNC sistema TNC426 PB Heidenhain

-Ugradnju novih linearnih enkodera LS703 za ose i obrtnog enkodera za vreteno

-Izradu elektroprojekta i ožičenje mašine

Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"ASB"- Donji Ribnik,Srbija
"ASB"- Donji Ribnik,Srbija


Godina: 2009
CNC 5-osna glodalica->
Retrofit 5-osne glodalice SACEM
->Fotografije

Karakteristike mašine:

X-1615mm, Y-1093mm, Z-670mm, W-1153mm, B-360deg

"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:

-Ugradnju novog CNC sistema TNC426 PB Heidenhain

-Ugradnju novih pogona 1FT5 za ose i 1GG5 a vreteno


-Ugradnju novih linearnih enkodera LS703 za ose i obrtnog enkodera za vreteno

-Izradu elektroprojekta i ožičenje mašine
Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"ASB"- Donji Ribnik,Srbija
"ASB"- Donji Ribnik,Srbija


Godina: 2010
CNC vertikalni strug->
Retrofit vertikalog struga JVS12 ILR
->Fotografije

Karakteristike mašine:

X axis,  Z axis,  Revolver glava- 4 alata

"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:


-Ugradnju novog CNC sistema Sinumerik 802D solution line Siemens                                                                                            


-Ugradnju novih pogona 1FT6 Siemens za ose (Simodrive 611U HRS) i 1GG5 za vreteno (6RA7075)

-Ugradnju novih linearnih enkodera LS106 za ose i obrtnog enkodera za vreteno

-Izradu novog elektroprojekta i kompletno novo ožičenje elektro-ormana i mašine
Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"ROTIS"-Vrdnik,Srbija
"ROTIS"- Vrdnik,Srbija


Godina: 2008
CNC 2-vretena glodalica->
Retrofit 3-osne glodalice sa dva vretena FS 3 P 22-23 N Droop & Rein
->Fotografije

Karakteristike mašine:

X-Y-Z-

"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:

-Ugradnju novog CNC sistema Sinumerik 802D solution line Siemens


-Ugradnju novih adaptera signala Inductosyn-TTL


-Izradu elektroprojekta i ožičenje mašine
Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"UTVA"- Pančevo,Srbija
"UTVA"- Pančevo,Srbija


Godina: 2009
CNC 2-vretena glodalica->
Retrofit 3-osna glodalica sa dva vretena V2 2000B Forest line
->Fotografije

Karakteristike mašine:

X-Y-Z

"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:

-Ugradnju novog CNC sistema Sinumerik 802D solution line Siemens

-Ugradnju obrtnih enkodera za ose


-Izradu elektroprojekta i ožičenje mašine
Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"UTVA"- Pancevo,Srbija
"UTVA"- Pancevo,Srbija


Godina: 2009
CNC glodalica->
Retrofit 3-osne CNC glodalice WMF 3 DCM Mikron
->Fotografije

Karakteristike mašine:

X-Y-Z

"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:

-Ugradnju novog CNC sistema Sinumerik 802C base line Siemens

-Izradu elektroprojekta i ožičenje mašine
Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"UTVA"- Pančevo,Srbija "UTVA"- Pančevo,Srbija

Godina: 2009

Modernizacija CNC brusilice za brušenje valjaka ->Fotografije
CNC brusilica->
Karakteristike mašine:


X,Z,F su ose sa kugličnim zavojnim vretenom. U osa je ekscentar osa.

"RETROFIT" je izvršio kompletan retrofit mašine, uključujući:

-Ugradnju novog CNC sistema Sinumerik 840Di Siemens


-Izradu elektroprojekta i ožičenje mašine


-Pisanje novih CNC programa za sve tipove brušenja (sinusoidno-konveksno, sinusoidno-konkavno, compound, empirijsko ...)


-Dizajniranje kompletno novog grafičkog okruženja za podršku ciklusima

-Testiranje NC programa i merenje obrađenih valjaka Renishow pipkom (merna sigurnost 2 µm)


-Štampanje i dokumentovanje izmerenih rezultata

Postrojenje:
Krajnji korisnik:


"VBS"- Sevojno,Srbija "VBS"- Sevojno,Srbija

Godina: 2008