SIEMENS partnerska firma u oblasti CNC upravljanja   
    SINUMERIK i pogona SIMODRIVE  
     
 

 
     
  TNC 124 "Straight cut" kontrola  
  U mnogim slučajevima mogućnosti koje nudi TNC ‚124 "straight cut" kontrola su potpuno zadovoljavajuće u smislu mašinskih zahteva koje se postavljaju . Sa TNC 124 ne postoji potreba za pisanjem posebnih NC program da bi se izvršili jednostavni mašinski zadaci. Mašinske ose se mogu pomerati preko tastera (kontinualno ili inkrementalno) , elektronske ručice ili unošenjem ciljne pozicije.  
  Karakteristike TNC 124:  
  -veliku programsku memoriju  
  -kompenzacije poluprečnika i dužine za 99 alata  
  -fiksni ciklusi sa grafičkom podrškom (uključujući rezanje navoja)  
  -RS 232 serijski interfejs  
  -mogućnost priključenja za jednu elektronsku ručicu  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Kontakt